Moldava Cup 2000

 

TURNAJOVÁ PRAVIDLA

 

Organizátor turnaje    :            Euro-Sportring + SK Třeboradice

Místo                          :            Praha

Datum                         :            10. - 11.06.2000

 

 

1. PRAVIDLA

Všechny zápasy se hrají podle pravidel  FIFA a v souladu s pravidly ČMFS.

Organizátor zvolí turnajový výbor, který bude odpovědný za celý průběh soutěže.

 

2. ROZHODČÍ

Všechny zápasy budou řízeny rozhodčími registrovanými ČMFS.

 

3. TÝMY

K účasti na tomto turnaji jsou oprávněny pouze týmy, které jsou registrovány svou národní federací.

 

4. VEDOUCÍ TÝMU

Každý tým musí být doprovázen dospělou osobou (starší 18 let). Jméno, adresa a datum narození vedoucího týmu musí být jasně uvedeno v přihlášce každého týmu.

Tato osoba bude považována za vedoucího týmu a bude odpovědná za chování svých hráčů na hrací ploše i mimo ni a ve všech prostorách jakkoliv souvisejících s tímto turnajem.

 

5. VĚKOVÁ KATEGORIE/ROZDĚLENÍ

M-Muži, otevřená kategorie

E - Veteráni, nad 30 let

Před začátkem každého turnaje musí vedoucí týmu předložit turnajové komisi přihlášku, která obsahuje celé jméno, datum narození a číslo dresu každého hráče svého týmu. Všichni hráči musí na požádání prokázat svůj věk a totožnost kdykoliv během turnaje.

 

6. HRACÍ DOBA

Kategorie:                    Zápasy o umístění:            Finále:

Muži                            2 x 15 minut                2 x 15 minut

Veteráni                       dtto                              dtto

 

7. ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ

Výsledná pozice týmů v přípravných kolech bude stanovena počtem dosažených bodů. Bodovací systém je následující: 3 body za vítězství, 1 bod za remízu, 0 bodů za prohru.

Je - li počet dosažených bodů u jednoho či více klubů shodný, rozhodují o umístění následující pravidla :

1) brankový rozdíl

2) nejvíce vstřelených branek

3) výsledek vzájemných zápasů 

4) los

V zápasech finálové části se v případě remízy pokračuje pokutovými kopy podle pravidel FIFA tak, aby byl znám vítěz každého zápasu.

 

 

8. SEZNAM HRÁČŮ A NÁHRADNÍKU

Před každým utkáním musí vedoucí týmu předat rozhodčímu seznam hráčů se jménem, číslem a datem narození každého hráče (vč. náhradníků).

Všech 5 hráčů (vč. brankáře) z pětičlenného seznamu náhradníků může nastoupit kdykoliv během hry.

 

9. KAŽDÝ TÝM je povinen mít dvě sady dresů v odlišných barvách. Pokud rozhodčí před začátkem zápasu shledá, že barvy jsou příliš podobné, pak klub v programu  uvedený jako domácí je povinen své dresy převléknout..

 

10. DISCIPLÍNA

Je - li hráč vyloučen nebo napomínán žlutou kartou, turnajový výbor je ihned informován rozhodčím utkání. Každý hráč, který byl vyloučen nebo dostal v dosavadním průběhu turnaje dvě žluté karty, nesmí nastoupit k příštímu utkání svého týmu.

Pozn.: Všechna hlášení o špatném chování během turnaje budou zaslána národní asociaci hostitelského klubu, který zašle tyto zprávy národní asociaci příslušné země.

 

Během zápasů (ve skupinách i vyřazovací část)- všechny výsledky týmu budou považovány za neplatné v těchto případech:

-           když tým nastoupí k zápasu se zpožděním bez závažného důvodu;

-           když tým použije vyloučeného hráče;

-           když rozhodčí musí přerušit zápas v důsledku špatného chování hráčů.

 

V mezikolech a finálových kolech postižený tým ve výše uvedených případech prohrává automaticky kontumačně 0-3.

 

11. PROTESTY

Rozhodnutí rozhodčího ve všech věcech týkajících se bodování budou konečná a závazná; protesty v této oblasti nebudou akceptovány. Všechny ostatní protesty musí být uplatněny vedoucím týmu u turnajového výboru nejpozději do 15 minut po skončení zápasu. Rozhodnutí turnajové komise je definitivní a závazné. Turnajová komise také rozhoduje ve všech případech, které nepředpokládají turnajová pravidla.

 

12. ČASOVÝ PLÁN TURNAJE

Turnajový výbor má právo upravit časový plán soutěže, pokud dojde k nepředvídatelným okolnostem.

 

13. ODPOVĚDNOST

Každý tým se ujistí, že jeho hráči mají uzavřeno pojištění.

Organizátor turnaje a Euro-Sportring nejsou odpovědní za škody, ztráty a krádeže majetku a vybavení účastníků nebo klubů. Nejsou také odpovědní za osobní škody a zranění účastníků